Ydych chi wedi gweld Charlie Maxom, 31 oed, hefyd yn cael ei adnabod fel Charlie Lamb, sydd ar goll o ardal Ceredigion? Gwelwyd diwethaf 6 o’r gloch nos Lun. Gofynnir i unrhywun sydd wedi gweld Charlie yn ystod y dyddiau diwethaf i gysylltu â’r Heddlu ar 101.

Have you seen 31-year-old Charlie Maxom, also know as Charlie Lamb, missing from the Ceredigion area? Last seen 6pm Monday night. Anyone who may have seen Charlie in the last few days is asked to contact Police on 101