Ydych chi wedi cyflwyno eich enwebiad ar gyfer y wobr #Gofalu eto?

Peidiwch ag anghofio cynnig enw unrhyw aelod o staff yr heddlu rydych chi’n teimlo sy’n haeddu ychydig o gydnabyddiaeth.

Cwblhewch yr arolwg byr hwn (bit.ly/wecarewelsh) neu anfonwch e-bost at annualawards@dyfed-powys.pnn.police.uk gydag enw unigolion yr hoffech ddiolch iddynt a’ch rhesymau dros wneud hynny.

Nodwch hefyd eich enw chi a rhif cyswllt.

Y dyddiad cau yw dydd Iau, y 14eg o Ragfyr.

Edrychwn ymlaen at eu derbyn!