Ry’n ni’n disgwyl y bydd torf fawr yn mynychu’r dathliad o fywyd James Corfield yng Nghlwb Criced Trefaldwyn heddiw.

Bydd Tîm Plismona Bro’r Drenewydd yn bresennol er mwyn helpu â thraffig a siarad â chi am unrhyw bryderon/cwestiynau a allai fod gennych.

Bydd stiwardiaid wrth law i helpu pobl i barcio, a bydd Ambiwlans Sant Ioan hefyd yn bresennol.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).