Ry’n ni’n chwilio am Gareth Thomas Davies, sydd wedi bod ar goll ers 3 o’r gloch fore heddiw (17 Hydref) o ardal Carmel. Ry’n ni’n poeni am ei les.

Roedd e ar droed, a chredir ei fod yn cerdded i orsaf betrol yng Ngorslas.

Mae Mr Davies yn 60 oed, yn mesur 6 troedfedd o ran taldra, wedi eillio ei wallt ac yn moeli. Roedd e’n gwisgo trwser llwyd, crys siec â llewys byr, a siaced las heb lewys.

Os ydych chi wedi gweld Mr Davies, neu’n gwybod ble mae e, galwch yr heddlu’n syth ar 101 gan ddyfynnu Cyf. 035 o heddiw. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.