Roedd y Gynhadledd Diogelwch cynhaliwyd yng Ngoleg Sir Benfo yn digwyddiad llwyddiannus, i ddod â chydweithwyr gyda diddordeb mewn diogelu oedolion fregus a phlant at eu gilydd.

Dyma rhai o luniau a dyfyniadau allweddol wrth y siaradwyr ar sawl bwnc gwahanol, yn cynnwys troseddau seibr, secstio, terfysgaeth, radicaliaeth, twyll a chymaint mwy.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn ystod Wythnos Diogelwch Cenedlaethol.