Rhowch eich barn am SCCH i ni drwy lenwi’n harolwg byr!

Fel heddlu, rydyn ni eisiau i’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu deimlo ein bod ni’n eu cynnwys, a theimlo’n dawel eu meddwl ac yn hyderus i gysylltu â ni am gymorth neu gyngor. Rydyn ni eisiau i’n SCCH ein helpu i gyrraedd y pwynt hwn drwy ddarparu gwasanaeth ardderchog i’r cymunedau maen nhw’n gweithio ynddynt. Er mwyn sicrhau ein bod ni’n gwneud hyn yn iawn, byddem yn gwerthfawrogi’ch barn a’ch safbwyntiau’n fawr.

Dyma’r ddolen i’r arolwg: bit.ly/PCSOWelsh

Dyddiad cau: 12:00 20ed Tachwedd