O heddiw ymlaen, bydd heddluoedd ledled Cymru yn lansio ymgyrch benodedig i dargedu gyrwyr sy’n defnyddio eu ffonau symudol tra’n gyrru.

Gall defnyddio ffôn symudol tra eich bod yn gyrru dynnu eich sylw gan arwain at anaf difrifol neu farwolaeth o bosibl. Mae mynd i’r afael â’r broblem hon yn flaenoriaeth ledled Cymru.

Bydd y pedwar heddlu, gyda Chymorth y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Gan Bwyll, yn ymgymryd â gweithgarwch o dan arweiniad Heddlu De Cymru er mwyn addysgu ac atal gyrwyr rhag peryglu eu hunain a defnyddwyr ffyrdd eraill drwy ddefnyddio ffôn symudol tra’n gyrru.

Yn ystod yr ymgyrch Ffonau Symudol Cymru Gyfan ddiwethaf a gydlynwyd gan Heddlu Gwent ym mis Tachwedd 2016, cafodd 199 o yrwyr eu stopio a chanfuwyd eu bod yn torri’r gyfraith.

Dywedodd y Prif Arolygydd Martyn Stone, Heddlu De Cymru:

“Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer y gyrrwyr sy’n cael eu cosbi am ddefnyddio eu ffôn symudol tra’n gyrru wedi cynyddu. Mae defnyddio eich ffôn symudol tra’n gyrru yn debygol o dynnu eich sylw a gallai hynny arwain at ddamwain ar y ffordd.

“Mae nifer gynyddol o yrwyr yn dewis defnyddio eu ffonau symudol tra’n gyrru i ffonio, anfon neges destun neu edrych ar y cyfryngau cymdeithasol hyd yn oed. Mae gyrru tra’n defnyddio ffôn symudol yn erbyn y gyfraith. Mae’r neges yn glir, peidiwch â mentro.”

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).