Mwynhewch yr hyn sydd gan Ddyfed-Powys i’w gynnig yn Ddiogel yn Sioe Sir Benfro

Rydyn yn gwahodd ymwelwyr â’r Sioe Sir Benfro i ymweld â’i stondin i ddysgu mwy am sut i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf.

Bydd swyddogion a staff o Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wrth law i roi cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, traethau, mynyddoedd a’r digwyddiadau’n ddiogel. Bydd partneriaid allweddol yn ymuno â nhw ar wahanol ddyddiau, gan gynnwys Safonau Masnach, Mewnfudo, Asiantaeth Llu’r Ffiniau, Asiantaethau Cyngor Lleol, Cymorth i Ddioddefwyr, BAWSO, Grwpiau Cydlynu Cymunedol a Crimestoppers.

Bydd ymwelwyr yn medru archwilio cerbyd a thractor heddlu, cwrdd â chi heddlu, gwisgo gwisg swyddog heddlu neu SCCH, a thynnu llun mewn bwth lluniau #JoioHDP.

Dewch i gael sgwrs â’n harbenigwyr am faterion megis diogelwch yr haf, troseddau gwledig, troseddau ariannol, plismona digidol, troseddau a materion sy’n effeithio ar blant, a llawer mwy. Er mwyn galluogi pobl i sgwrsio heb i’r plant dynnu eu sylw, bydd cornel arbennig ar gyfer plant lle gallant gael eu holion bysedd wedi’u cymryd a lliwio llun sy’n ymwneud â’r heddlu.

Bydd swyddogion cyswllt pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT) wrth law er mwyn rhoi cyngor a thrafod unrhyw faterion â’r cyhoedd. Mae’r swyddogion wedi’u hyfforddi i ddarparu cymorth arbenigol i unrhyw ddioddefwyr trosedd LHDT.

Yn ogystal, bydd gwirfoddolwyr o’r Heddlu Gwirfoddol yno’n rhoi cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n ystyried gwirfoddoli fel swyddog gwirfoddol.

Mae llu o weithgareddau wedi’u trefnu gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, gan gynnwys hyrwyddo cynllun heddlu a throseddu’r Comisiynydd, rhoi cyfle i bobl holi cwestiynau i’r Prif Gwnstabl trwy’r Comisiynydd, reidio beic ymarfer â phatrwm buwch, a helpu i chwyddo’r milltiroedd wrth glywed mwy am her elusennol y Comisiynydd.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).