Mae’r cloc yn tician gyda pharatoadau terfynol ar y gweill, a fel bob blwyddyn mae ein swyddogion yn edrych ymlaen I blismona IRONMAN Cymru. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r trefnwyr a’r tîm diogelwch.
Bydd tactegau arloesol yr heddlu’n ein caniatau I atal a datrys troseddau, ac aflonyddu arnynt, mewn digwyddiadau cyhoeddus megis Iron Man Cymru.
Dywedodd Uwch-Arolygydd Huw Meredith: “Mae hwn yn ddigwyddiad gwych, ac mi fyddwn ni’n lleoli asedau arbenigol a swyddogion arfog a fydd yn helpu I gadw ymwelwyr â’r digwyddiad a’r athletwyr yn ddiogel. Peidiwch â chael braw os welwch chi swyddogion arfog yn patrolio’r digwyddiad, maen nhw yno i’ch diogelu ac maen nhw’n griw cyfeillgar.
“Mae diogelwch yn hollbwysig i ni mewn digwyddiadau fel hyn, fel bod pawb yn medru mwynhau. Medrwch ein helpu i gadw’r digwyddiad yn ddiogel drwy fod yn wyliadwrus am unrhyw un neu unrhyw beth sy’n edrych yn rhyfedd neu’n amheus drwy roi gwybod i ni ar y rhif 101.
“Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu amheuon, bydd ein swyddogion wrth law i’ch cynorthwyo. Yn yr un modd, mae pawb sy’n gweithio yno wedi cael gwybod i gadw llygad allan am weithgarwch amheus felly byddan nhw hefyd wrth law i helpu.”

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).