Mae’n wythnos Cyfiawnder Adferol. Gyda chyfradd boddhad dioddefwyr o 85% a gostyngiad o 14% mewn amlder o ail droseddu, mae’r cynllun yn gallu newid bywydau a gwneud gwahaniaeth. Dyma PC Wyn Davies sy’n arbenigwr yn y maes i son am ei brofiad
Music: http://www.purple-planet.com