Mae’n Ddiwrnod Atal Caethwasiaeth – ac mae’n nes nag y tybiwch chi. Dyma Ditectif Prif Arolygydd Ross Evans i sôn am beth ni’n gwneud heddiw ac i godi ymwybyddaieth. Os ydych yn amau bod rhywun yn cael ei ddefnyddio fel caethwas, ffoniwch 999 mewn argyfwng, 101 am bryderon cyffredinol, neu 0800 0121700 i gysylltu â’r llinell gymorth Caethwasiaeth Fodern. Gallwch hefyd ffonio Crimestoppers ar 0800 555111 #SpotTheSigns