Mae’n ddiwrnod 3 o’r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol ac rydyn ni’n canolbwyntio ar iechyd meddwl a chadernid.

Bydd swyddogion a SCCH yn ymweld ag Unedau Iechyd Meddwl gan hyrwyddo’r gwasanaethau rydyn ni’n darparu a allai fod o fudd i bobl â chyflyrau iechyd meddwl, gan gynnwys sut i adrodd am droseddau casineb, annog pobl i siarad am iechyd meddwl, a chodi ymwybyddiaeth ynghylch yr ymagwedd ddiogelu bartneriaeth sydd mewn grym i amddiffyn pobl sy’n agored i niwed.