Mae’n ail ddydd yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol a heddiw ry’n ni’n canolbwyntio ar Gaethwasiaeth Modern.
Bydd swyddogion heddlu a SCCH ar batrôl heddiw’n rhannu taflenni ynghylch sut i adnabod arwyddion caethwasiaeth modern.
Ydych chi’n adnabod yr arwyddion?