Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i wrthdrawiad traffig ffyrdd yn ymwneud â cherbyd heb farciau’r heddlu a lori, a ddigwyddodd ychydig cyn 2:40yb heddiw [dydd Mercher, yr 27ain o fis Medi].

Roedd y lori gymalog yn ymuno â ffordd yr A4138 o’r slipffordd tra bod cerbyd heb farciau’r heddlu, cerbyd BMW gwyn, yn teithio ar ffordd yr A4138 tuag at yr Hendy. Roedd y lori wedi bod yn teithio ar draffordd yr M4 o gyfeiriad Abertawe.

Aethpwyd â dau swyddog heddlu i’r ysbyty gyda mân anafiadau, ac erbyn hyn maent wedi cael eu rhyddhau o’r ysbyty. Ni anafwyd gyrrwr y lori.

Mae’r heddlu’n apelio i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu a oedd yn gyrru ar y darn hwnnw o’r ffordd ar y pryd i’w ffonio ar 101, gan nodi cyfeirnod 18 o fis Medi 27ain. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar y lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys ar 07811 311 908.

Comments (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).