Mae Heddlu Dyfed-Powys yn poeni am les Geraint Griffiths, 30 oed, sydd wedi bod ar goll o’i gartref yn Llandrindod ers yn gynnar fore Llun, 20 Tachwedd.
Fe’i disgrifir fel dyn 5’9” o gorffolaeth fain, gyda gwallt brown cwta a sawl tatŵ – llewys ar un fraich a draig ar y llall.
Credir ei fod yn gwisgo jîns glas, siwmper lwyd, cot ddu a het wlân.
Gofynnir i unrhyw un sydd wedi gweld Geraint, neu sydd â gwybodaeth a allai arwain at ei leoliad, i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101.