Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dweud ‘rydyn ni’n ymboeni’ yn ystod Wythnos Ddiogelu Genedlaethol (13-17 Tachwedd) drwy dynnu sylw at y gwaith mae’n gwneud ddydd ar ôl dydd er mwyn diogelu oedolion a phlant sy’n agored i niwed.

Dydd Llun – Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant