Mae ein datganiad diwethaf ( #dyddllunseiber) wedi’i rhannu o’r cyfrif Trydar @DPPFraud – cyfrif sydd yn cael ei rhedeg gan ein Hadran Dwyll. Bwriad y cyfrif yw i’ch hysbysu chi o unrhyw sgiâm sy’n dod i’r amlwg a phethau cyffredin mae pobl yn gwneud er mwyn eich twyllo chi, ar-lein, ar y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Mae dros 70 o gyfrifau Trydar gwahanol gan yr Heddlu- rhai sy’n benodol ar gyfer ardaloedd penodol, rhai ar gyfer meysydd penodol o waith a rhai ar gyfer swyddogion penodol sydd â rôl arbenigol.

Rydyn ni’n awyddus i wybod os bod ein dilynwyr Facebook hefyd yn dilyn ein cyfrif Trydar. Rydyn ni hefyd yn awyddus i ddeall pam yn gwmws ydych chi’n dilyn ein cyfrifau fel ein bod ni’n medru cynnwys mwy o’r hyn rydych chi am ei weld.

Os bod ganddoch chi funud, a byddai modd i chi ateb ambell i gwestiwn, gan ddweud beth yn gwmws ydych chi’n awyddus i weld yma….

Cwblhewch yr arolwg byr hwn bit.ly/dppsurvey2