Mae digon o amser ar gael o hyd i enwebu aelod o staff heddlu Dyfed-Powys Police ar gyfer Gwobr #Gofalu. Os hoffech ddiolch i unrhyw un am eich helpu chi neu’ch cymuned, cynigiwch ei enw cyn dydd Iau, y 14eg o fis Rhagfyr.
Cwblhewch yr arolwg byr hwn (bit.ly/wecarewelsh) neu anfonwch e-bost at annualawards@dyfed-powys.pnn.police.uk gydag enw unigolion yr hoffech ddiolch iddynt a’ch rhesymau dros wneud hynny.
Nodwch hefyd eich enw chi a rhif cyswllt os gwelwch yn dda.

Diolch i bawb sydd wedi cysylltu hyd yn hyn