Mae chwaraewyr rygbi’r Scarlets wedi cwrdd â SCCH o Lanelli, Jess a Josh, yr wythnos hon er mwyn dangos eu cefnogaeth tuag at Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb.

Mae’r tîm yn sefyll gyda ni i annog dioddefwyr i beidio â dioddef yn dawel, ond yn hytrach i adrodd am droseddau casineb drwy siarad â thimoedd Plismona Bro neu drwy alw’r rhif difrys 101, neu 999 mewn argyfwng. Hefyd, gall dioddefwyr adrodd yn electronig drwy’r system adrodd Gweld yn Glir – www.report-it.org.uk.

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i’n gwefan http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/advice/hate-crime/