Mae astudiaethau’n dangos fod dioddefwyr yn gallu elwa o gyfarfod â’r person wnaeth ddrwg iddynt – Cyfiawnder Adferol