Hon yw pumed diwrnod yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol, a’r diwrnod olaf. Heddiw, rydyn ni’n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ynghylch cam-drin domestig.

Mae gennym swyddogion rheng flaen sy’n mynychu galwadau domestig pob dydd, a thimoedd sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig sy’n defnyddio’r cyfreithiau sydd ar gael i ni, gan gynnwys Cyfraith Claire, Gorchmynion a Hysbysiadau Amddiffyn Rhag Cam-drin Domestig, i orfodi yn erbyn y rhai sy’n cyflawni’r cam-drin.

Rydyn ni’n gweithio’n agos â phartneriaid eraill ac asiantaethau cymorth i ddiogelu dioddefwyr cam-drin domestig gan gynnwys Cymorth i Fenywod a Goleudy, sef gwasanaeth a gomisiynwyd ar gyfer dioddefwyr a thystion trosedd.