Heddiw yw pedwerydd diwrnod yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol, a byddwn ni’n gweithio i sicrhau bod pobl sy’n agored i niwed yn gwybod sut allant ddod yn seiber ddiogel. Rhoddir gwybodaeth am ddiogelwch ar-lein ar draws yr ardal heddlu.