Heddiw, ‘rydym yn cynnal diwrnod o weithredu ar draws ardal Heddlu Dyfed-Powys Police– dyna Sir Benfro, Sir Gâr, Ceredigion a Phowys.

Mae gan ein gweithgarwch #TotalFocus ar fynd i’r afael yn uniongyrchol â bod yn agored i niwed.

‘Rydym yn sicrhau bod y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau’n ddiogel a’n bod yn rhwystro’r sawl sydd yn cymryd mantais ohonynt rhag eu niweidio.

Cewch chi hefyd chwarae rôl bwysig yn ein Diwrnod Gweithredu Os oes gennych wybodaeth am unrhyw droseddau sy’n cael eu cyflawni, neu bobl sy’n cael eu cam-fanteisio arnynt neu sy’n cael eu cam-drin yn eich cymuned, adroddwch amdano i ni os gwelwch yn dda. Galwch ni ar 101, neu cysylltwch â ni drwy ein ffôn neges destun os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu os oes gennych nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun difrys ar 07811 311 908.