Heddiw, mae ein Prif Gwnstabl, Mark Collins, a Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi addo cefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn.

Maen nhw wedi llofnodi’r Llyfr Addewid Rhuban Gwyn i ddangos eu hymrwymiad tuag at beidio byth â chyflawni, cymeradwyo nac aros yn dawel am drais yn erbyn menywod wrth i ni agosáu at Ddiwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod ar 25 Tachwedd, sy’n cael ei adnabod fel Diwrnod Rhuban Gwyn.

Mae’r ymgyrch yn ymwneud â dynion yn gwrthsefyll trais yn erbyn menywod ac mae’n rhoi cyfle i Heddlu Dyfed-Powys a’i bartneriaid dynnu sylw at y gwaith a wneir i fynd i’r afael â cham-drin domestig, gan gynnwys cefnogi dioddefwyr trais drwy Goleudy, y gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr a thystion sydd wedi’i gomisiynu.
Mae cymorth ar gael drwy alw 0300 123 2996 neu drwy anfon e-bost at goleudy@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Bu’r llyfr addewid ar daith o gwmpas y Pencadlys er mwyn i swyddogion a staff gwrywaidd ei lofnodi. Bydd y llyfr yn swyddfeydd papur newydd y Carmarthen Journal am weddill yr wythnos. Mae croeso i unrhyw ddyn sydd eisiau llofnodi’r llyfr i addo ei gefnogaeth alw heibio i’w swyddfa ar Heol y Brenin, Caerfyrddin.