Gall defnyddio ffôn symudol tra eich bod yn gyrru dynnu eich sylw gan arwain at anaf difrifol neu farwolaeth o bosibl. Mae mynd i’r afael â’r broblem hon yn flaenoriaeth ledled Cymru.

Bydd y pedwar heddlu, gyda Chymorth y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Gan Bwyll, yn ymgymryd â gweithgarwch o dan arweiniad Heddlu De Cymru er mwyn addysgu ac atal gyrwyr rhag peryglu eu hunain a defnyddwyr ffyrdd eraill drwy ddefnyddio ffôn symudol tra’n gyrru.

Yn ystod yr ymgyrch Ffonau Symudol Cymru Gyfan ddiwethaf a gydlynwyd gan Heddlu Gwent ym mis Tachwedd 2016, cafodd 199 o yrwyr eu stopio a chanfuwyd eu bod yn torri’r gyfraith.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).