Dywedwch na i gaethwasiaeth yng Nghymru! Dyma rhai o’r arwyddion. Os ydych yn amau bod rhywun yn cael ei ddefnyddio fel caethwas peidiwch oedi, ffoniwch 101 am bryderon cyffredinol, 999 mewn argyfwng, 0800 0121700 i gysylltu â’r Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern, neu 0800 555111 am Crimestoppers #SpotTheSigns