Dyma’n ail lun #dymafyswyddfa, o’r Drenewydd ym Mhowys y tro yma.

Mae dyfeisiau data symudol yn newid y ffordd rydym yn gweithio, ac yn meddwl bod swyddogion a SCCH gallu treilio mwy o amser allan ar batrol.

Mae hynny’n meddwl bod llai o ofyn dychwelyd i’r orsaf, ond peidiwch becso, rydym yn defnyddio’r tecnoleg newydd fel ychwanegiad i orsafoedd, nid yn lle nhw. Mae rhaglen ystadau cyfredol gyda ni sydd yn ailwampio rhai orsafoedd, ac yn adleoli rhai eraill.