Dyma rai o’n swyddogion yn llofnodi’r Llyfr Addewid Rhuban Gwyn ddoe wrth iddo fynd ar daith o gwmpas Pencadlys yr Heddlu.

Mae’r dynion hyn wedi addo peidio byth â chyflawni, cymeradwyo nac aros yn dawel am drais yn erbyn menywod wrth i ni agosáu at Ddiwrnod Rhuban Gwyn, y diwrnod rhyngwladol ar gyfer dileu trais yn erbyn menywod.

Bydd y llyfr addewid ar gael i’w lofnodi yn ystod y daith gerdded golau cannwyll heno.

Bydd y daith yn cychwyn am 5 o’r gloch wrth gerflun y porthmon yn Rhodfa’r Santes Catrin ac yn gorffen ar risiau Clos Mawr, cyn symud ymlaen i Eglwys San Pedr lle y bydd siaradwyr gwadd, te a chacennau.