Croesawom filoedd o ymwelwyr i stondin Heddlu Dyfed-Powys yn y Sioe Frenhinol wythnos diwethaf.
Diolch am alw heibio. Gobeithio’ch bod chi wedi mwynhau cwrdd â’n staff, ein swyddogion, ac wrth gwrs, ein ci heddlu newydd, Nev.
Dyma rai o uchafbwyntiau’r wythnos. Welwn ni chi tro nesa! #Sioe2017

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).