Anghofiwch #GolygfaOrSwyddfa! Ry’n ni’n lansio hashnod newydd ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, sef #HonYwFySwyddfa i ddangos i bobl sut mae plismona’n newid yn Nyfed-Powys. Ni yw’n swyddogion a’n SCCH yn gaeth i ddesgiau a sgriniau cyfrifiadur yn yr orsaf heddlu erbyn hyn, yn llenwi gwaith papur llafurus ond hynod bwysig.

Ry’n ni’n cofleidio technoleg sy’n galluogi ein swyddogion rheng flaen i aros allan ar batrôl yn y cymunedau maen nhw’n gwasanaethu. Mae ganddynt Ddyfeisiau Data Symudol sy’n galluogi swyddogion i gwblhau llawer o’u gwaith gweinyddol, cynnal ymholiadau, a defnyddio technoleg megis systemau adnabod rhifau ceir yn awtomatig, pan maen nhw allan hwnt ac yma. Maen nhw’n gweithio mewn rhan hyfryd o’r byd, felly pam ar wyneb Ddaear na fydden nhw eisiau treulio mwy o amser yn mwynhau’r olygfa wrth iddynt weithio i wneud ein cymunedau’n fwy diogel?

Felly os ydych chi’n gweld swyddog neu SCCH yn defnyddio ffôn symudol, maen nhw’n gweithio o’u Dyfeisiau Data Symudol allan yn eu cymunedau. Ry’n ni’n eu galw’n orsafoedd heddlu digidol symudol. Eu cymuned yw eu swyddfa.